ศวอ.ทอ.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๑๓ ม.ค.๕๐

ศวอ.ทอ.เห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพอากาศ ณ บริเวณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อ ๑๓ มกราคม ๕๐ โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผบ.ทอ.เป็นประธานเปิดงาน มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผบ.ทอ.
ประธานเปิดงาน

พล.อ.ต.วีรศักดิ์ สิตานนท์ เสธ.ศวอ.ทอ.
อำนวยการในส่วนของ ศวอ.ทอ.

บริเวณหน้างานวันเด็กกองทัพอากาศ


คุณปวีณา หงสกุล อดีต ส.ส.เขตสายไหม
ร่วมงาน

เอฟ-16 ของกองทัพอากาศ


จรวด 2.75 พร้อมฐานยิงของ ศวอ.ทอ.


ปตอ.ของ อย.บยอ.

โชว์การโดดร่ม

เด็กๆ ถ่ายรูปร่วมกับทหารในชุดต่างๆ

เด็กๆ สนใจกิจกรรมประกอบจรวดน้ำ
กับ ศวอ.ทอ.
ประกอบเสร็จแล้วพร้อมยิง

ส่วนหนึ่งของทีมงานจาก ศวอ.ทอ.
ร่วมจัดงานวันเด็ก
จัดทำโดย
กองวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ โทร. 02-5348886
webmaster 
swsdc.rtaf.mi.th
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
eXTReMe Tracker