สวพ.กห.ร่วมกับ ศวอ.ทอ.ได้มอบเครื่องเข้ารหัสสัญญาณโทรศัพท์ ให้กับกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕ ก.ย.๔๘
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๔๘ สวพ.กห.ร่วมกับ ศวอ.ทอ.ได้มอบเครื่องเข้ารหัสสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งผลิตโดย ศวอ.ทอ.ให้กับกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินทร จ.ปัตตานี
            
ตัวแทนจาก สวพ.กห.และ ตัวแทนจาก
กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทำพิธีรับมอบเครื่องเข้ารหัสสัญญาณโทรศัพท์

คณะจาก สวพ.กห.และ ศวอ.ทอ.ชุดที่เดินทางไปมอบ
เครื่องเข้ารหัสสัญญาณโทรศัพท์

เครื่องเข้ารหัสสัญญาณโทรศัพท์
จัดทำโดย
กองวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ โทร. 02-5348886
webmaster 
swsdc.rtaf.mi.th
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
        
eXTReMe Tracker